THÔNG TIN MỜI THẦU

THƯỚC TẦM GROUP TÌM ĐỐI TÁC May 10,2024

Dự án của chúng tôi trải dài từ Đà Nẵng đến Hồ Chí Minh. Nhằm nâng cao chất lượng công trình, đáp ứng được tiến độ Thước Tầm Group cần tìm đối tác, nhà cung cấp, thầu phụ khu vực từ Đà Nẵng đến HCM

Đối tác và khách hàng